Vi har anställt en utvecklingskanslist!

Meddelande till alla medlemmar och allmänheten:
Nu är vi på banan igen!
Anna-Maria Olsson har anställts hos oss för att hjälpa till med våra projekt och våra lokalföreningar.
Äntligen kan vi få lite struktur på vårt ideella arbete med hjälp av Anna-Maria.
Vi önskar henne och oss – LYCKA  TILL!
distriktsstyrelsen@rsmhskane.se
040-23 70 54 Stefan, ordförande.