RSMH’s StadgarStadgar och vägledande riktlinjer

RSMH:s stadgar
RSMH:s stadgar klargör bland annat hur riksförbund, distrikt och lokalföreningar ska fungera. Under kongressen i maj 2023 bestämdes det att vissa ändringar avseende stadgarna skulle göras. Först och främst särskrevs förbundet RSMH:s stadgar från av förbundet anvisade normalstadgar för distriktsföreningar respektive normalstadgar för lokalförening. Varje medlemsförening i RSMH behöver ta upp anvisade normalstadgar på ett årsmöte eller extra årsmöte för att anta dem genom beslut som sina egna; med eller utan närmare lokala anpassningar (se § 20 i normalstadgarna för DF och LF i förbundet RSMH).”

RSMH:s Principprogram
Vad står RSMH för och vilka är våra viktigaste ståndpunkter? Här kan du läsa och ladda ner vårt principprogram.”

Verksamhetsinriktning
Vid kongressen antas även en verksamhetsinriktning som i stora drag beskriver vad organisationen ska ägna sig åt under de kommande fyra åren. Utifrån verksamhetsinriktningen skrivs sedan en verksamhetsplans för varje år. Här hittar du verksamhetsinriktningen som antogs på 2023 års kongress.”

Kommunikation

Grafiska riktlinjer
Dessa riktlinjer underlättar när föreningen ska ta fram tryckt och digitalt material, och innehåller instruktioner för färger, typsnitt och logotyper. Syftet med grafiska riktlinjer är att mottagaren ska känna igen våra material även till utseendet, inte bara till innehåll. Sidan uppdateras. Bläddra i de grafiska riktlinjerna här.

Manual påverkansarbete
Vill ni ha hjälp att komma igång med hur ni till exempel ska skriva en insändare till tidningen? Läs då detta material, som innehåller många värdefulla tips och råd för ett effektivt påverkansarbete.

Loggor
Här hittar ni RSMH:s loggor. De här kan ni ladda ner och använda i tryckt och digitalt format.

Policyer som vägleder oss i hur vi är mot varandra

Etiska riktlinjer

RSMH har som bilaga till stadgar på alla nivåer våra etiska riktlinjer (se längst bak i respektive dokument). Dessa har diskuterats inom organisationen och bekräftades genom beslut på kongresserna 2019 och 2023.

Policy mot kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier
Den här policyn antogs av RSMH:s förbundsstyrelse den 15 december 2021. Policyn syftar till att informera om var du kan vända dig om du känner dig utsatt för kränkande särbehandling eller trakasserier inom vår organisation. Klicka här för att läsa policyn.

Våra medlemmar och GDPR

Instruktion till medlemsregistret
För de av våra lokalföreningar som själva administrerar sina medlemmar i det centrala registret finns här en kortfattad</instruktion i hur man sköter medlemsregistret.

RSMH:s integritetspolicy för medlemmar och prenumeranter
Klicka här för att läsa integritetspolicyn

Kongressprotokoll

Kongress 2023
Vart fjärde år har RSMH kongress, där representanter från landets lokalföreningar träffas. Här hittar du protokollet från RSMH:s senaste kongress år 2023.

Nästa kongress kommer att hållas år 2027.”