Vi går vi mot ett nytt år

Vi går vi mot ett nytt år, och det verkar bli fullt av intressanta möten och roliga aktiviteter för oss på RSMH Skåne. Till exempel kommer vi att djupdyka i hur vi kan använda våra erfarenheter för att skapa ett mer tillgängligt arbetsliv, vi kommer ha kreativa skrivworkshops, och vi kommer att tillsammans med en massa andra fantastiska brukarföreningar utveckla utbildningar i hur man åstadkommer ett bättre bemötande inom psykiatrin.

Vi försöker hitta sätt att skapa ett mer medmänskligt samhälle och bättre förutsättningar för personer med psykisk ohälsa. Vi hoppas att vi går mot en ljusare framtid.

RSMH Skåne önskar en God Jul till alla som firar, och ett gott nytt år!

Kanslit stänger den 19 december och öppnar igen den 11 januari.