IPU tar semester

Intressepolitiska utskottet gör sommaruppehåll och återkommer om ett tag.

Kallelse kommer som vanligt via e-post samt aviseras på hemsidan.

Inställt styrelsemöte

Det planerade styrelsemötet imorgon, 25/7, är inställt och istället kommer ett planeringsmöte att hållas nästa onsdag den 1/8 kl 16.00

Berörda kallas via e-post

Extra årsmöte för RSMH-Skåne 24/7

Extra årsmöte för RSMH-Skåne
På revisorns begäran 4/6 2018, kommer ett extra årsmöte att hållas.

Kallelse har skickats ut till lokalföreningarna.

Kallade är lokalföreningarnas ombud (samma som på ordinarie årsmötet 16/5, inga nya får väljas), distriktsstyrelsen, valberedningen, revisorerna, nominerade samt mötesfunktionärer.

På extra årsmöte får endast de punkter tas upp som föranlett det extra årsmötet.