Denna sida är under uppbyggnad. Distriktets strukturutskott arbetar löpande med hemsidans utformning.

Kontakt kring hemsidan strukturutskottet@rsmhskane.se

Övriga frågor: ombudsman@rsmhskane.se