Styrelse 2023

Distriktstyrelsen RSMH Skåne

 Kansli – Samordnare: Anna-Maria Olsson          anna-maria.olsson@rsmhskane.se          

 Ordföranden    Stefan Wallerek                

 Vice ordförande           Jenny Wetterling               

 Sekreterare/företrädare, tecknare           Kim Nilsson         

 Företrädare/företrädare, tecknare                  Jonas Bredford        

 Ledamot/tecknare Rose-Marie Vilhelmsson

 Adjungerad kassör Silvia Passo Cardozo        

Supleant ledamot Petra Stegle 

Supleant ledamot Jenny Lundgren            

distriktsstyrelsen@rsmhskane.se

                  

Valberedning först nämnda är sammankallande:  

Magnus Lundberg,             Gert Svensson,        Vakant, Vakant

Revisor:                              

John Andersson,               Vakant, Ersättare – vakant, Ersättare – vakant