Var med i RSMH Skånes skrivprojekt

På onsdag besöker vi Lunds RSMH för att ha vår första skrivworkshop!

Författaren och skrivpedagogen Henrik Johansson kommer att hålla i kreativa skrivworkshops där du får prova på att skriva och arbeta med text. (Tid, plats och upplägg skräddarsys efter varje lokalförenings önskemål.) Detta sker inom ramarna för RSMH Skånes projekt ”Vi skriver oss själva” som finansieras av Region Skåne och Helge Ax:son Johnssons stiftelse.

Vad det blir av det du skriver är upp till dig, men om du vill kan du lämna in din text till RSMH Skåne, och då är du med i uttagningen inför en antologi som vi hoppas ska ges ut på förlag någon gång i framtiden.

Vi kommer att kontakta alla lokalföreningar om detta under våren.

Om du har önskemål eller frågor så mejla

anna-maria.olsson@rsmhskane.se

Glad sommar!

På RSMH Skåne kommer vi att ägna sommaren åt att avsluta projekt, skriva ansökningar och förbereda inför läger och kamratstödsutbildning på Sjöholmen 1-3 september.

Efter sommaren ser vi sedan framemot att sätta igång med projektet ”Vi skriver oss själva” en satsning där RSMH Skånes medlemmar under ett antal skrivworkshops får berätta sina egna historier. Dessa kommer sedan att ges ut i bokform, och vi tror att det kommer bli fantastiskt intressant!

Ha en riktigt bra sommar full av återhämtning och på dina egna villkor, önskar vi på RSMH Skåne!

#dincommunity

Nu drar vi igång projektet #dincommunity !

Det är ett projekt där vi informerar vårt intressepolitiska arbete och vad som egentligen är meningen med RSMH Skåne. Förhoppningsvis kan det bli både allmänbildande och engagerande.

Det mesta kommer hända på vårt instagramkonto, så följ rsmh_skane. Om du inte har ett instagramkonto me n vill få hjälp att skaffa ett så mejla anna-maria.olsson@rsmhskane.se

Repskapsmöte!

Den 19 oktober klockan 17.00 är det dags för RSMH Skånes Representantskapsmöte!

Vi kommer att vara i RSMH Trelleborgs lokaler på Klörupsvägen 25.

Vad är ett Representantskapsmöte?

På varje årsmöte beslutar vi demokratiskt om styrelsens sammansättning och om vi ska inrätta ett representantskap.

Så här står det i RSMHs stadgar:

”Distrikt som omfattar fler än sju anslutna lokalföreningar kan inrätta en mindre styrelse för distriktet under förutsättning att ett representantskap inrättas.”

Representantskapsmötet eller ”repskapsmötet” som det ofta kallas, är ett tillfälle för lokalföreningarna att vara med och påverka att styrelsen arbetar i rätt riktning. Det är också ett tillfälle för informationsspridning. Dessa möten är ofta lite mindre formella än årsmötena. Vi har dem för att ytterligare garantera demokratiskt inflytande.

Glad sommar

Vi på kansliet vill önska alla en riktigt glad sommar!

I augusti kommer vi att dra igång två nya projekt som vi ser fantastiskt mycket fram emot: Projektet ’På din sida’ som riktar sig till människor med psykisk ohälsa som är i digitalt utanförskap, och projektet ’Din Community’ som är en informationskampanj med brukarperspektiv. Båda dessa projekt har fått finansiering av Region Skåne.

Nu är det dock tid för återhämtning och sommarnöjen. Vi hörs igen i Augusti!

Förberedelser inför årsmöte

Nu förbereder vi inför årsmötet. Vill du nominera någon till RSMH Skånes styrelse för 2022? Eller har du andra förslag eller önskemål inför årsmötet? I så fall får du gärna mejla Anna-Maria.Olsson@rsmhskane.se

Mer information kommer om några veckor.

God jul och gott nytt år!

God jul och gott nytt år från oss i RSMH Skånes styrelse, och från kansliet. Till alla som inte firar önskar vi en skön och fin midvinter.

Kansliet håller stängt över jul och nyår, vi är tillbaka den 11 januari. Då drar vi igång 2022 med en massa roliga projekt och aktiviteter, men tills dess alltså: God jul, gott nytt år och ha en fin midvinter!

RSMH Skåne söker ideell aktivitetsledare

RSMH Skåne är en ideel förening som arbetar för att personer med psykisk ohälsa och sociala svårigheter ska få bättre villkor. Inom RSMH arbetar vi med att stötta varandra så att vi tillsammans kan känna gemenskap, må bättre och påverka samhället i en mer medmänsklig riktning för att uppnå bättre hälsa.

SHUS (Social Hälsa för Unga i Skåne) är vårt nya projekt för att nå ut till ungdomar i Skåne med kamratskap och aktiviteter. Vi vill stärka ungas psykiska hälsa, öka känslan av samhörighet och ge ungdomar en chans att påverka samhället genom föreningen.

För att åstadkomma detta söker vi fler unga aktivitetsledare som med stöd kan driva aktiviteter specifikt riktade till unga och driva informationskampanjer i sociala medier. De som deltar i aktiviteterna kommer vara med och påverkar utformningen av projektet med egna ideer på aktiviteter, social media, sätt att nå ut till ungdomar och mer. Det är ett spännande tillfälle att få meriter och kontakter. Du kommer även ha inflytande över verksamhetsplaneringen.

Är detta du?

● Är mellan 18-30 år.

● Är driven och kreativ.

● Tycker om att arbeta med människor.

● Är bekväm med att leda en grupp människor under aktiviteter.

● Har god kommunikationsförmåga.

● Har förståelse för psykisk ohälsa.

SHUS drar igång under våren 2022 och fortsätter tills Juli. Detta är ett volontäruppdrag med flexibla timmar. Det viktigaste är att du kan hålla några regelbundna aktiviteter under våren 2022. Det kan vara en gång i veckan, varannan vecka eller en gång i månaden, enligt överenskommelse.

Om du är intresserad skicka email med CV till Ana-Marija Spajic på ung@RSMH-malmo.se.

RSMH Skåne anställer en projektledare för att arbeta med unga

Vi är väldigt glada över att kunna välkomna Ana-Marija Spajic!

Ana-Marija Spajic har jobbat som projektledare i England och Singapore, innan dess utbildade hon sig till beteendevetare och tog masterexamen i Social Justice/mänskliga rättigheter med religion som huvudämne. Ana-Marija brinner för mänskliga rättigheter, psykisk hälsa och inkludering. Hon är även legitimerad yogalärare, och har drivit handarbetscirklar för att lära personer att sticka och virka, vilket hon menar är väldigt terapeutiskt och lugnande.

Sedan våren 2021 driver Ana-Marija RSMH Mittpunktens Instagram konto för unga rsmh_mittpunkten_unga, och 2022 kommer hon dra igång en verksamhet för unga inom RSMH Skåne.