Var med i RSMH Skånes skrivprojekt

På onsdag besöker vi Lunds RSMH för att ha vår första skrivworkshop!

Författaren och skrivpedagogen Henrik Johansson kommer att hålla i kreativa skrivworkshops där du får prova på att skriva och arbeta med text. (Tid, plats och upplägg skräddarsys efter varje lokalförenings önskemål.) Detta sker inom ramarna för RSMH Skånes projekt ”Vi skriver oss själva” som finansieras av Region Skåne och Helge Ax:son Johnssons stiftelse.

Vad det blir av det du skriver är upp till dig, men om du vill kan du lämna in din text till RSMH Skåne, och då är du med i uttagningen inför en antologi som vi hoppas ska ges ut på förlag någon gång i framtiden.

Vi kommer att kontakta alla lokalföreningar om detta under våren.

Om du har önskemål eller frågor så mejla

anna-maria.olsson@rsmhskane.se