IPU tar semester

Intressepolitiska utskottet gör sommaruppehåll och återkommer om ett tag.

Kallelse kommer som vanligt via e-post samt aviseras på hemsidan.

Inställt styrelsemöte

Det planerade styrelsemötet imorgon, 25/7, är inställt och istället kommer ett planeringsmöte att hållas nästa onsdag den 1/8 kl 16.00

Berörda kallas via e-post

Extra årsmöte för RSMH-Skåne 24/7

Extra årsmöte för RSMH-Skåne
På revisorns begäran 4/6 2018, kommer ett extra årsmöte att hållas.

Kallelse har skickats ut till lokalföreningarna.

Kallade är lokalföreningarnas ombud (samma som på ordinarie årsmötet 16/5, inga nya får väljas), distriktsstyrelsen, valberedningen, revisorerna, nominerade samt mötesfunktionärer.

På extra årsmöte får endast de punkter tas upp som föranlett det extra årsmötet.

Distriktsstyrelsemöte #2018-03

Vi tackar RSMH Landskrona för visat intresse och ser fram emot att ha vårt tredje, ordinarie, DS-möte i Era lokaler och att få bekanta oss mer med Er och Er förening.

Detta är ett led i vår ambition och förhoppning att komma närmre våra lokalföreningar och dess medlemmar.

Information efter årsmötet

Den nya distriktsstyrelsen hade sina första möten igår, först ett konstituerande, där vi bl.a. valde vice ordförande, företrädare etc. och sedan därefter ett ordinarie styrelsemöte där vi beslutade att bilda en bidragsgrupp, lokalföreningsfaddrar etc.

Bland annat togs också beslut på att försöka lägga distriktsstyrelsemötena ute hos lokalföreningarna runt om i Skåne.
OM just du tillhör en lokalförening, så kan vi komma till din förening i sommar/höst.
För närvarande har vi/Ni följande datum och tider att välja på:
vecka 26: onsdag 27/6 kl. 15.00  Bokad av RSMH Landskrona
vecka 30: onsdag 25/7 kl. 15.00
vecka 34: onsdag 22/8 kl. 17.30 Bokad av RSMH Lund
vecka 38: onsdag 19/9 kl. 15.00 Bokad av RSMH Malmö Mittpunkten 

Kontakta Distriktsstyrelsen, distriktsstyrelsen@rsmhskane.se,  med Era önskemål om tider.