IPU

Nästa IPU är på måndag 28 januari kl. 15.00 och fortsätter som tidigare på måndagar ojämna veckor.

Extra årsmöte och representantskapsmöte

RSMH-föreningar i Skåne
Fredag 14 dec kl 15.00 resp 16.30
Båda mötena hålls samma dag efter varandra, varav extra årsmötet beräknas bli relativt kort.
OBS. Ombud till extra årsmötet och representanter till representantskapsmötet kan delvis vara samma personer, men antalet är inte detsamma för de två mötena.

IPU tar semester

Intressepolitiska utskottet gör sommaruppehåll och återkommer om ett tag.

Kallelse kommer som vanligt via e-post samt aviseras på hemsidan.