Ny styrelse efter årsmötet 2019-05-29

Ordförande (1 år):

Stefan Wallerek [RSMH Malmö]

Ledamöter (2 år):

(2018) Kim Nilsson [RSMH Landskrona]
(2018) Per Ejderholt [RSMH Trelleborg]
(2018) Jan-Inge Nilsson [RSMH Lindängen]
(2019) Jonas Bredford [RSMH Lund]
(2019) Mariette Rosenlöf [RSMH Landskrona]
(2019) Kerstin Wallin [RSMH Landskrona]

Ersättare (1 år):

Jonas Nyberg [RSMH Lund]
Bengt-Arne Svensson [RSMH Lund]

Revisorer: 

John Andersson [RSMH Lund]
Vakant

Valberedning: 

Loes Vollenbroek – sammankallande [RSMH Trelleborg]
Diana Duvander [RSMH Malmö]
Vakant

Extra årsmöte och representantskapsmöte

RSMH-föreningar i Skåne
Fredag 14 dec kl 15.00 resp 16.30
Båda mötena hålls samma dag efter varandra, varav extra årsmötet beräknas bli relativt kort.
OBS. Ombud till extra årsmötet och representanter till representantskapsmötet kan delvis vara samma personer, men antalet är inte detsamma för de två mötena.

Extra årsmöte för RSMH-Skåne 24/7

Extra årsmöte för RSMH-Skåne
På revisorns begäran 4/6 2018, kommer ett extra årsmöte att hållas.

Kallelse har skickats ut till lokalföreningarna.

Kallade är lokalföreningarnas ombud (samma som på ordinarie årsmötet 16/5, inga nya får väljas), distriktsstyrelsen, valberedningen, revisorerna, nominerade samt mötesfunktionärer.

På extra årsmöte får endast de punkter tas upp som föranlett det extra årsmötet.

Information efter årsmötet

Den nya distriktsstyrelsen hade sina första möten igår, först ett konstituerande, där vi bl.a. valde vice ordförande, företrädare etc. och sedan därefter ett ordinarie styrelsemöte där vi beslutade att bilda en bidragsgrupp, lokalföreningsfaddrar etc.

Bland annat togs också beslut på att försöka lägga distriktsstyrelsemötena ute hos lokalföreningarna runt om i Skåne.
OM just du tillhör en lokalförening, så kan vi komma till din förening i sommar/höst.
För närvarande har vi/Ni följande datum och tider att välja på:
vecka 26: onsdag 27/6 kl. 15.00  Bokad av RSMH Landskrona
vecka 30: onsdag 25/7 kl. 15.00
vecka 34: onsdag 22/8 kl. 17.30 Bokad av RSMH Lund
vecka 38: onsdag 19/9 kl. 15.00 Bokad av RSMH Malmö Mittpunkten 

Kontakta Distriktsstyrelsen, distriktsstyrelsen@rsmhskane.se,  med Era önskemål om tider.