Har du varit i kontakt med en psykiatrisk akutmottagning?

Då vill vi gärna veta vad du tycker.

RSMH Skåne driver tillsammans med andra föreningar för personer med psykisk ohälsa ett enkätprojekt där vi samlar in information om hur det är att söka vård på psykiatriska akutmottagningar. Enkäten vänder sig både till dig som själv är patient och till anhöriga/närstående inom vuxenpsykiatrin, barn- och ungdomspsykiatrin samt skadligt bruk och beroende.

Alla som svarar gör det anonymt, sista svarsdag är 31 oktober. Svar samlas in under sommar och höst 2022.

För att komma till enkäten klicka här


Det är viktigt med patient-, anhörig- och brukarinflytande och därför skall resultatet av enkäten förmedlas till beslutsfattarna och ledningen inom psykiatrin för att ge dem råd i förbättringsarbetet.

Vill du läsa mer om projektet hittar du all information här.