Styrelse

RSMH Skåne Distriktsstyrelse
Kontakt: distriktsstyrelsen@rsmhskane.se

OBS! Pga Covid-19 beslutades på distriktets årsmöte 2020-05-09, att bordlägga årsmötet till senare tidpunkt och att låta styrelsen vara oförändrad tills dess.

RSMH-Skåne-Styrelse-2019