Strukturutskottet

Strukturutskott sammanträder kring utformning av grafisk profil, distriktsorganisatoriska riktlinjer och policys, samt närliggande frågor.

Medlemmar som är intresserade av detta kan höra av sig till strukturutskottet@rsmhskane.se