Representantskapsmöte RSMH Skåne

11 december @ 16:30 - 18:30
RSMH Trelleborg, Trelleborg, 23151

Härmed kallas max 3 representanter från varje lokalförening i RSMH Skåne till representantskapsmöte onsdag 11 december i RSMH Trelleborg’s lokaler, på Klörupsvägen 25, 231 51 Trelleborg, tillsammans med distriktsstyrelsens ledamöter. Tänk på att representanterna behöver vara valda på protokollfört möte. -Skicka med vidimerat protokollsutdrag- Klicka här för kallelse och information